معرفی سرکنسول
سرکنسول

بسمه تعالی

اجازه تأسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

در جلال آباد افغانستان


‌         هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پیشنهاد شماره 730.901.1734 مورخ

1375.3.1 وزارت امور خارجه و به استناد بند (2) ماده (2) قانون ‌وظایف وزارت امور
خارجه - مصوب 1364 - و بند (‌ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 کل کشور تصویب
نمود.
‌          وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به تأسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در
جلال‌آباد افغانستان اقدام نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

           و در تاریخ  19/3/1375 مصوبه مذکور طی نامه شماره  202-ه16642ت.2618 به وزرات امور خارجه ابلاغ گردید.     

           سپس در سال 1377 سرکنسولگری ج.ا.ا در جلال آباد توسط جناب آقای محمد رضا بهرامی افتتاح شد که تا سال 1379 فعالیت داشته و از آن تاریخ به بعد فعالیت نمایندگی موفتاً متوقف گردید .

            مجدداً  از سال 1387 جناب آقای مهران غلامرضا خراسانی  بعنوان کفیل سرکنسولگری ج.ا.ا در جلال آباد، نمایندگی را بازگشایی و شروع بکار می نماید.

پس از وی از تاریخ 5/8/89 جناب آقای ارزجانی تا شهریور 90 و از مهرماه 90 تا پایان اسفند 90 جناب آقای عربلو بعنوان سرپرست موقت عهده دار نمایندگی بودند.

           از تاریخ 7/1/91 تاکنون جناب آقای حیدر میرزایی بعنوان اولین  سرکنسول سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد منصوب و مشغول کار می گردد

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | جستجو