معرفی سرکنسول
تماس با ما

آدرس :

 

کدپستی :

کد کشور و محل : 60-0093

تلفن نمایندگی : 5- 2000303

بخش کنسولی : 2000303

آدرس سایت : jalalabad.mfa.ir

ایمیل :

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | جستجو